24/11/2022 Forma Juridica

 

-Avui hem realitzat la Forma Juridica de l'empresa.Forma Jurídica.


Una cooperativa es una asociación autónoma de persones unides voluntàriament per formar una organització democràtica, l'administració i gestió de la qual s’ha de dur a terme de la manera que acordin els socis, gerents en el context de la economia de mercat o complementan de l’economia planificada.La seva intencior es fer front a les necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes a tots els socis mitjançant una empresa.Estructura: 

-Els guanys es reparteixen en parts equitatives, sense formar una pirámide salarial.

-Els socis en assemblees que son tots aquells que treballen i integren la cooperativa.

-Els socis o treballadors independentment del seu lloc laboral o responsabilitats, tenen igual veu i tot en assemblees.

-El nombre de socis es defineix sota estatuts,per la qual cosa no es una cosa comuna a totes les cooperatives i depèn de cadascuna.

-Els objectius son dependents de les necessitats dels socis, pero igual que en societats mercantils, sol ser el guany per als seus socis.


Avantatges i inconvenients de una empresa.

-Avantatges:

·Tens molta més independencia y responsabilidad.

·Superar retos y aprendre més.

·Pots tenir més llibertat y flexibilitat.

·La varietat del treball sol ser gran.

·Tot lo que generas es para tu.


-Inconvenients:

·Té un risc important.

·Els resultats solen tardar en concretar-se.

·És molt fàcil deixar que el projecte devori el espacio personal.

·En cas de fracas, no tenes la mateixa garantía que un treballador.

·Tenes que enfrentar a molts de  prejudicis.  Principis cooperatius:

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han unit de manera voluntària per a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica.


Òrgans de govern:

La Junta General de Socis es el òrgan de govern suprem de la societat. Te que ser representativa de la propiedad i reunir-se, com a mínim, una vegada al any. Les funcions d'aquest òrgan son les següents:

-Aprovar el balanc contable y la conta de pérdues y ganancias.

-Aprovar la gestió dels encarregats.

-Aprovar qualsevol canvi que procedesqui en els Estatuts de la societat.

-Acordar les ampliacions de capital, fusions o disolució.

-Acordar canvis en els drets de subscripció o adquisició preferente.

-La compra o venta de activos esenciales.


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

23/02/2023 ODS

16/02/2023 Buisness Model Canvas

9/02/2023 Competència i diferenciació