Entrades

09/03/2023 Pla econòmic financer

 -Avui ha classe hem duit a terme el pla econòmic financer  per saber del capital del qual disposam i la despesa que tindrem. NECESSITATS D'INVERSIÓ NECESSITATS D'INVERSIÓ - Despeses constitució i posada en marxa - Aportació dels socis 40.000,00 € Gastos menores 640,00 € - Actiu no corrent Capital Social Cadira 15,00 € - Ajudes i subvencions Lloc 191.000,00 € Ordenador 600,00 € Escritori 50,00 € - Finançament a ll/t - Actiu corrent Lloc Camisetes 400,00 € Ordinador Sudaderes 750,00 € - Finançament a c/t Gorres 30,00 € Camisetes Pantalon chandal 550,00 € Sudaderes Guants 40,00 € Gorres 199.475,00 € Pantalon chandal Guants ANYS Conceptes 1 2 3 4 5 ENTRADES - Aportació dels socis 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € - Subvencions 5000 mensuals 5000 mensuals 6000 mensuals - Vendes 15.000,00 € 20.000,00 € 22.000,00 € - Altres ingressos 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € Total entrades 87.000,00 € 92.500,00 € 117.000,00 € SORTIDES - Aprovisionament 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € - Sub

30/02/2023 Pla de màrqueting

 - Avui ha classe hem realitzat el pla de màrqueting per la nostra empresa per començar a promocionar-la i afer-ho tambe amb els productes oferits. Pla de màrqueting - Flyer Consisteix en petits fullets amb informació sobre la empresa, la ubicació de la sede de l’empresa i un parell de imatges que guiïn a les persones a sebre com es la nostra empresa. Aquests fullets estaran penjats a escoles i instituts de diferents localitats per expandir la empresa a diferents llocs de l’illa. També disposaran de l’eslogan, el logo y uns codis QR que lis duran directament a la pagina web i a les xarxes socials. - Ràdio Emitirem la informació de l’empresa a la ràdio a les 8:00 del dematí per que arribi als pares i mares que duen als nins i nines a l'escola ja que son el nostre màxims clients. Així podran escoltar la nostra proposta i deixarem un numero de telefon per els interesats. ESLOGAN - Gincanas mallorquines vine a passar es dia. PRODUCTES ● Camisetes 10€ ● Sudaderes 25€ ● Gorres 5€ ● Panta

23/02/2023 ODS

 - Avui a classe hem analitzat quins són els ods que compleix la nostra empresa i hem dit el perquè.  ODS Cuidar el medi ambient , Som una empresa que no contamina al medi natural, ja que no utilitzem res que pugui danyar al medi ni q contamina i totes les nostres activitats es realitzaran de forma que no siguin perjudicials per al medi natural en ningún aspecte. Igualtat de gènere . Donam una igualtat d’oportunitats per homes i dones, és a dir que tant els homes i les dones tenen les mateixes facilitats per entrar a treballar, sels demana el mateix i per a la feina realitzada tenen el mateix sou per hores.  Educació de qualitat , Tant als treballadors i usuaris, els inculcam una educació per respectar al medi ambient, ja que la nostra empresa fa les activitats en ell i és important que tant treballadors com usuaris respectin el medi on treballam i vivim.

16/02/2023 Buisness Model Canvas

 -Avui a calse he realitzat la nostra lamina de model de negoci. Làmina De Model De Negoci 1. Segments de Mercat - El nostre client ideal té un poder adquisitiu mitjà. - Els nostre client ideal es de una edad temprana de entre 10-25 anys. 2. Proposta de Valor - El nostre producte satisfà la necessitat del client de tenir noves experiències amb la natura i la de reforçar o crear nous vincles amb les persones. - La nostra empresa destaca en el gran nivell de monitors experimentats que té i les noves experiències que aporta. - Aquesta empresa pot aportar als seus clients un aire nou i una nova forma d’entendre la natura. 3. Canals - La nostra forma de atreure als clients és donant una bona propaganda i fent cartells publicitaris i publicitat online com la conta d’instagram. 4. Relació amb clients: - La relació que tindrem amb el client sera una més amigable que amb una empresa normal, ja que intentarem crear un bon ambient i intentar establir una confiança amigable amb ells. 5. Ingressos:

9/02/2023 Competència i diferenciació

- Avui a classe hem analitzat a la nostra competència i hem dit en que ens diferenciam amb les altres empreses de l'ambit. COMPETIDOR: Natural Agility GRANDÀRIA : Natural Agility es una empresa que treballa a nivell autonòmic, amb aquest cas es mouen per les Illes Balears. Ara estan començant la seva empresa i tenen un mínim renom, consten de pocs treballadors i pocs serveis. QUE VENEN I PREU : Venen un servei per els clients que es basa en fer excursions per el medi natural Balear, Com podrien ser excursions amb BTT i excursions de senderisme. Actualment, la seva única tarifa per als clients es de 20€ per a cada servei. COM CAPTEN ALS SEUS CLIENTS :  El seu principal mètode per a captar clients es posant un preu assequible per les persones, oferint monitors, creant diferents tàctiques de màrqueting com fer ofertes vistoses, promocionar-se en les xarxes socials  i fer excursions adaptades a totes les edats. QUE ENS DIFERENCIA DELS NOSTRES COMPETIDORS: La principal diferencia entre